Porter 袋,你覺得綠色定黑色靚啲

花多眼亂睇到:face_with_spiral_eyes::face_with_spiral_eyes::face_with_spiral_eyes:

有冇款貼出嚟睇下

個人覺得綠色靚啲,黑色有啲普通。。。

2個讚

廿年款式差無幾
國際, 吉田邊種

1個讚

Sor but覺得藍色幾靚:joy:

1個讚

其實綠色都幾靚,而且呢個綠色都唔難襯:relieved::relieved:

1個讚

黑色可以襯到仼何style,綠色有啲運動風,如果襯斯文啲既衫就唔襯。

1個讚

我自己都有用Porter袋, 我要揀都一定唔揀黑色… 黑色感覺好似係花園街/羅湖分店買咁, 況且Porter D 綠色好睇又易襯…

1個讚