Sound bar同喇叭邊種音响效果好?

而家興sound bar,但兩種效果邊個好些?

除聽歌,想駁埋屋企部卡拉ok

傳統喇叭當然好聲D,sound bar就慳位啱現代家居

1個讚

問得趣

Soundbar 省位,講靚聲一般不及喇叭

1個讚

睇你要咩效果咋
有啲人好高要求 例如surround sound就5.1或者7.1都有

要慳位就當然soundbar啦

弱弱一問,sound bar有冇分5.1或7.1?越高surround sound越好嗎?

有分架, 如果想聽5.1 果D音效, 要買返支援5.1的soundbar
如果用2.1 的soundbar, 5個聲道佢會合返做2聲道播返出黎 (又或者會直頭無左3個聲道D聲), 咁就無surrond sound.

1個讚

好個人㗎
Surround sound即係分唔同聲道 環迴立體聲
即係有時去戲院 開場時有個女人whisper 啲聲由左去右咁樣
睇你自己有無呢方面要求 追求音質的話就要多啲預算 & 空間要求 (放唔同聲道喇叭都要多啲位啦)

無要求就普通一條soundbar就夠啦

梗係喇叭靚聲過soundbar,但要另買amp推,成本會高好多,樓主你重話要唱埋歌仔添,咁建議你買唱K專用喇叭

屋企有無做好隔音先?
好怕紅日響屋企聽到樓上樓下唱K,無論你係靚聲定走音王,D歌聲傳出窗/走廊都會走晒樣,虐待鄰居

喇叭可以玩到出神入化,甚麼前置後置低音、amp、擺位、hifi 線、電源線都相互影響,同sound bar 無得比

但如果你問這條問題,應該與我同層次,用sound bar 就可以了,又慳位又平。有玩音響的老公,唯一讚過bose 的某sound bar, 但我自己就連買samsung定lg 電視附送的sound bar 也覺得可以了啊,又多人平放

1個讚

JBL同Samsung 嘅sound bar邊個牌子好d?soundbar係咪連埋subwoofer會好d?其實我唔太高要求,都係主要用嚟唱k用到

我唔洗去到出神入化:joy:主要用來得閒唱吓k,想搵好少少又唔貴的,諗緊係咪soubdbar連subwoofer會達到效果?

jbl 唔多掂啊

soundbar 通常係俾家庭影院,或者不想走線的人,而soundbar 連埋 subwoofer 會震撼d

1個讚