Chris 呢單野應該會告一段落

1個讚

嘩, 好juicy

想睇提款基今次點力撐 :laughing:
說好的律師呢?

3個讚

哎呀,冇花生食喇?
搞咩啊!

1個讚

係咪告一段落,視乎佢又出唔出來回應啦

1個讚

之前夠膽死公開自己係專才來港,佢真係攞嚟賤。連提款機都唔知?佢真係精神有問題。
唔怪得連婚時都壓後,根本就身有屎

1個讚

嘩,仲乜死都唔返番上去啫,搞到要俾人拉搏上新聞擦存在感。。

1個讚

真係拉左?

1個讚

我等睇法庭判詞 wo​:joy:

3個讚