TVB再裁員 向「big big shop」員工大開殺戒徹底鏟除余黨

原本「士多」創辦人、現任無綫電視電商業服務群總裁Danny(岑廸贊)曾承諾會在下月5日帶「big big shop」的員工進駐九龍灣的新辦公室繼續打拼,更一度叫「big big shop」的同事去新辦公室睇場甚至打點一切,但想不到出爾反爾,最後只帶「士多」的員工搬過去,並在今日毫無預警的情況下向「big big shop」員工派大信封,更留下一句:「有努力爭取過。」

在「big big shop」員工收執包袱時,「士多」員工更在旁𥄫到實一實,預防有人偷竊!據知,「big big shop」員工上星期才落力幫「士多」滯銷的貨品舉行內部散貨,最後仍「打完齋唔要和尚」!而曾為「big big shop」主持《週末幫你慳啲啦》和《嘩鬼輪住搶著數》等節目的黃建東回覆裁員時就表示不知情:「我唔清楚呀,我上年10月之後都冇同big big shop的同事合作過。」

2個讚

唔講都唔知原來big big shop仲喺度

理得佢, 打呢D工, 你唔會諗住我會發聲支援下

2個讚

好生意啊

1個讚

果時見過 big big shop 啲sales

個公司名 “大台網” 自大到呢

1個讚

呢個節目名我鍾意

2個讚

用笑聲贈慶:laughing::laughing::laughing:

一堆藍渣互鬥

笑聲笑聲滿載Big Big

該主題在最後一個回覆創建後90天后自動關閉。不再允許新的回覆。