EMMA vs EMMAS 床褥

有冇用過呢兩個牌子?
emma 德國
emmas澳洲

冇用過,但睇過連登,個個都推Emma 然後話emmas 係大陸扮外國野

剛剛問澳洲朋友, 呢個標誌係澳洲商標,emmas澳洲出品:grinning_face_with_smiling_eyes:

Emma主要sell網上訂購,歐洲製造
Emmas就係有澳洲同MIC都有

有錯請更正

我用緊Emmas 澳洲製

1個讚

請問澳洲emmas 好唔好用?

so far用咗三年都幾好,又唔使成日反嚟反去,又冇乜變型,床邊設計特別硬,冇咁容易榻。

1個讚

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。