Godiva 雪糕愛好者留意

【最新】食安中心呼籲不要食用GODIVA數款法國進口雪糕,可能含有環氧乙烷

2個讚

冇關係架

多謝提醒,我有時都會食

貴野原來都會有問題 :confounded:

俾哂代言人

頂…早知食平野就算 :mask:好彩平時少食 :mask:

從今起不吃,謝資訊

前排食過 依家諗起都 - - ‘

做壞咗個名

多謝通知
唔敢食了