Fashion 嚟講.....

佢個bra 真係

哈哈哈
ok la
起碼唔使暴露

靚唔靚就… :see_no_evil:

不過就真係唔襯佢氣質

件3好肉酸囉

我真係識條鐵咩:rofl::rofl:

唔識欣賞

姑勿論胸前嘅設計,點解件衫嘅布料硬成咁?睇吓個膊頭起晒鋼:worried:軟身啲會好好多

牛仔布,加埋駁骨子口位,夾圈唔貼身係正常。(但夾圈夾邊無露bra已經算好好

嗰啲胸前兩朵花嘅設計已經好頂唔順

而家仲要帶個bra​:persevere:

1個讚

邊個嚟?

怪怪地

本來淨色好好多

楊卓娜

明星著呢啲就係要noise​:rofl::rofl:

以佢年紀,氣質同身型都唔錯,點解要揀啲咁嘅衫?

3個讚

其實冇個pattern 成件衫好正常

2個讚

係嘅,都好睇

1個讚