viutv x q 房網

個廣告唔揾返 鏡仔賣廣告真係差dd

個廣告老土到一個點:crazy_face:

1個讚

咁都要睇本身個product 係咩質素先得架⋯⋯

1個讚

但佢都識用viutv

1個讚

:crazy_face:無budget啦,而家鏡仔好貴

1個讚

佢包套劇都得啦

Q房網好似藍藍地

應該係紅啦?

2個讚

大陸公司
果時勁開舖,但而家好似消失曬

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。