HKMA迫銀行界打針

3萬唔使打
公務員唔使打
做銀行要打???

thumbnail (55)

谷針谷到喪失理性

點解唔禁返工?

其實佢地有幾高危呢又??

建議唔打針就禁止香港人買賣樓宇同租屋,咁 d 香港人先會驚

1個讚

禁止捐血啦:sleeping:

用盡方法逼人打

地產佬點解唔駛打?保險佬呢?日日帶人去睇樓同傾保險仲高風險啦

4個讚

中資打先,打4兄

中資裡面好多黃

真係癲到,你俾獎賞一定好過咁做,大把藍絲貪小便宜,我同事因為想抽樓就打左針

咁海歸跳老舞果班應該ok

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。