HK9cake 30/5 & 1/6營業額50%不扣除成本全數歸手足

FreeHcaKe 老細搞限定店長,以不扣除成本全數收入50%歸手足店長嘅形式,等手足可以賺到吓少少錢for 日常生活費,希望大家有時間去支持依個活動,同埋平時經過葵廣都可以去食個pancake!

第一日好似冇咩人食, 如果係附近可以買個梳乎厘pancake食, 支持吓

https://www.instagram.com/p/COc0iJAABi7/?utm_source=ig_web_copy_link

1個讚

間舖非常黃之餘,食物質素真係唔錯,梳乎厘份量好足。

呢個葵涌廣場黃店地圖有講點去。在2樓2010室。

1個讚

太遠去唔到,幫推

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。