BB 出牙

我仔仔而家13個月,出緊上面兩隻牙仔,但我見佢兩隻牙仔分得好似好開咁,係咪因為未有出其他牙冇得迫實果兩隻牙,定出左都會咁疏,要大個箍牙?

啲牙會移位既,而且大少少仲會換成恆齒

牙仔會拍埋啲架

越出越多牙就會生返埋一齊架喇,唔洗擔心。

就算箍牙都要等佢出咗恒齒先,有排呀:wink:

我仲有d擔心,點解咁疏,咁再睇定d,都冇咁驚