Edan勁啲定呢位韓妹勁啲?

https://m.youtube.com/watch?v=uC3Tx9cdcw0

https://m.youtube.com/watch?v=mD4V1NOyFOU

https://m.youtube.com/watch?v=Fi9HG522-CY

三首都係cover鬼滅

有無學過琴嘅可以解讀吓邊個勁啲?

試下呢個。神級。

https://youtu.be/MFZK6f0b8SQ

3個讚

2個都似勁

1個讚

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。