3m 濾水器好唔好用?

如不另加水龍頭係咪出得好慢

由濾水器出水一定慢, 3m自己標都係得2.x L /min (睇型號)

我屋企水流太勁,加咗濾水器都仲係好勁

睇片好似裝返水龍頭會變正常

即係出得慢關我自己屋企水壓問題?

如果你屋企水壓低,再係濾水器度出水,仲一定再慢左,如果另加一個龍頭俾濾水器用,咁本身龍頭速度就不變

好呀
都算耐用
出水算係咁
起碼快過我之前用ecosway hexagon 先

你係買邊隻價錢 見佢好多選擇

唔該晒

我用3m無另加水龍頭,都ok呀,開大個水喉就得 :sweat_smile:

3M好用呀, 用咗好多年。之前消委會有個report, 佢得分仲高過好多千幾二千蚊嘅濾水器。
建議濾芯用全效complete, 可以隔埋重金屬。

1個讚

慢係正常,不過我真係冇乜耐性,Bb用嘅水先開濾水頭⋯⋯平時食水就免了,太慢

其實都無咩研究邊隻好, 不過用咗 AS complete 十幾年無事無幹繼續用

我用過呢隻 冇另加 好鬼慢

我用Everpure

其實一直有個疑問, 濾水器會唔會濾走對身體好的物質?
我孤陋寡聞,請大家指教

我用3m新裝個時我覺得太大水tim,最好係用到咁上下差唔多夠期就會水流好慢,就知夠鐘換

好用 成日斷貨

幾好用

水流會慢咗, 但接受到

到水流慢到接受唔到, 就即係夠期換濾芯

1個讚