BB食手指食到嘔奶

BB食手指好誇張,成個拳頭咁塞入口攪到反胃
今朝成枝奶嘔番哂出嚟 :sob:嚇死我 :sob:
你地Bb會唔會咁?有冇解決方法?

食到甩皮囉會

食到吸毒咁,好似得閒就想食,一係食到瞓係度乜都唔使郁,我比埋手指水都無用,佢知食下食下會啖味…而家話緊比佢聽係大哥哥就唔會食,bb先食,時得時唔得

我個女都係甘,宜家先4個月多啲… 食手指申到好入,成日食到反胃:expressionless:
之前都食下奶嘴,宜家發現手指好味啲…

係,完全食唔停

我女直情推開個奶咀然後塞手指 :pensive: