Viu TV 99 做緊男歌女唱, 有梅姐子華神

好懷念呀, 以前唱LUNCH K的日子.

真係好耐冇唱

當年出名嘅爛劇 :sweat_smile:

我未睇過呀. 不過今日睇返又好好笑, 好掛住梅姐. 仲見到杜汶澤兩公婆, 袁彌明, 以前個樣好唔同.

我都係好久沒唱了

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。