Botox/Dysport 韓式瘦面

各位Jm, 之前我打開嘅皮膚科醫生而家唔做, 唔知道大家可唔可以pm我有邊位皮膚科醫生會做Botox/dysport 韓式打法瘦面呢?謝謝

該主題在最後一個回覆創建後30天后自動關閉。不再允許新的回覆。