β HCG指數一問

上網刨文,個個用啲單位都唔同,有啲用(IU/L) 有啲用(mIU/mL),唔同單位轉返既讀數係咪有分別?

事源我m一直都唔準,完全無規律,所以計唔到w數

27/7 紅D強陽
7/8 肚劇痛
8/8 綠D弱到睇唔到
10/8 連續幾日肚痛,但屙唔到,去睇醫生照唔到有胎囊,超聲波同陰超都照唔到野,抽血驗HCG 77
12/8 抽血驗HCG 181,綠D深色左好多
14/8 抽血驗HCG未知讀數

雖然HCG level阻日有翻倍,但讀數係咪都唔符合依家既日數?有無jm 岩岩有時有驗過可以參考下?

1個讚

事前21/6-25/6有食排卵藥物,食左宮外孕機會係咪會好高:speak_no_evil:

而家係m 遲左幾多日?

我啲m完全無規律架,由排卵日開始計到依家就20日

1個讚

Hcg要上到1000以上先會可能係子宮照到
如果過左又照唔到嘢係子宮
醫生就會懷疑宮外孕
你指數而家較低
似乎要再等等

IU/L 同mIU/mL 係一樣嘅:grinning:

10/8 77
12/8 181
14/8 402
之後就無再抽,我諗依家應該過千
就黎去覆診,到時睇下可唔可以照照

:rofl:

好快見到bb​:smiling_face_with_three_hearts: