Tiny talent學英文

想幫小朋友2.5歲報Tiny talent ,有沒小朋友已經上緊,成效好嗎?同可作介紹?大家都可減學費:grin:謝謝

你邊區上呀?
我覺得一般,進度慢,但附近唔覺有好啲,唯有用住

我係粉嶺,其實未報名,仲考緊中

我上過都覺得好普通
唔知點解咁多人報
係咪打手嚟

多謝大家意見,甘我再揾下其他有沒邊間好