GMarket買Playmat

請問有冇人試過喺GMarket買Playmat? 運費貴唔貴啊?有無好介紹?

我買過, 運費好似百幾蚊, 加埋件貨點都平過係香港買

最近買左caraz,連運費我買左8百幾(6圍欄+70x140cm mat x2,運費2百幾),不過仲未送到黎。
Gmarket每年會有mega g,睇你等唔等到,通常會平啲,我見bb開始爬黎爬去,所以就無等喇。

我都睇緊playmat
Gmarket會唔會買到假嘢?

我都買左caraz, 但我買10欄+2地墊
加埋運費2000蚊有找, 平過香港好多
好好用

我都係買caraz,4摺,好似連埋運費3,400蚊?順豐送到屋企

想問下俾錢時個運費係咪已經confirm,使唔使後補?我想買墊+欄

我買過playmat 仲有圍欄,運費又唔算勁貴,計埋點都平過香港買

我都買過 白灰色果款

有機會後補

唔好意思 想問吓有冇條link 因為我搵極都搵唔到140x140 playmat thanks :pray:t2: