Apple iPhone 翻身機即係二手機?

朋友話佢部機有事, 俾少少錢可換翻身機, 即係二手機?


我個人表受唔到,手機真係同個bra 無分別。。。bra都仲可以唔帶,但手機不能唔帶

我情願買過,SE 先係3千幾。。。

你地有無換過翻新機?換完部機好左定衰過之前?

咁不如買部SE平平哋好過啦!佢個餡同iPhone 8一樣,絕對玩得過

如果仲有保養,換不換翻新機好?

係等於二手機,買新機唔好彩有問題,就無得揀被迫用二手機

而家用緊部iPhone x都係二手機,間舖老闆同我老公好熟話部機用咗幾個月保養都未過,我哋睇過又幾扺所以買,可能我唔追電話,所以二手冇所謂!